Opgraving Lagelaan verlengd [VIDEO]

Opgraving Lagelaan verlengd [VIDEO]

Deze week wordt verder gegraven aan de Lagelaan in Heiloo in het laatste deel waar de afslag A9 wordt aangelegd. De vondsten van de afgelopen twee weken waren aanleiding om toch nog een extra stuk af te speuren.

Ook in dit deel is de bodemopbouw redelijk ongestoord en zijn er greppels, kuilen en een aantal waterputten tevoorschijn gekomen.

De mooiste sporen in het vlak zijn echter 4 Ć” 5 kringgreppels van mogelijke hooimijten langs de Lagelaan. Deze vorm van 'tijdelijke' hooiopslag en kwamen vaak voor naast een nederzetting of wegen.

Aan de hand van de archeologische resten is er vanaf de 12de eeuw, en vermoedelijk tot in de 15de eeuw, gewoond, geakkerd, vee gehouden en turf gestoken in dit onderzoeksgebied.