Onduidelijk of Geschiedenisfestival tijdens 450 jaar Alkmaars Ontzet naar Alkmaar komt

Burgemeester Anja Schouten heeft tijdens de bespreking van de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 toegezegd aan de Commissie Bestuur en Middelen haar best te zullen doen om het Geschiedenisfestival tijdens het 450 jaar Alkmaars Ontzet naar Alkmaar te halen.

De VVD is benieuwd hoe het hiermee staat en daarop heeft mevrouw Schouten aangegeven in gesprek te zijn met de organisatie en dat zij hoopt bij de bespreking van Alkmaars ontzet 450 jaar de commissie hierover meer nieuws te kunnen melden.