Onderzoek naar alternatief regenbooginitiatief in Heiloo

Om een tweede regenboogzebrapad te realiseren in Heiloo was er een voorkeur uitgesproken om dit op de Westerweg te doen voor het nieuwe gemeentehuis. Vanuit verkeerstechnisch oogpunt is het echter niet gewenst om een zebrapad bij het nieuwe gemeentehuis toe te voegen.

Onderzocht wordt of er ook andere manieren zijn om hier in de openbare ruimte bij het nieuwe gemeentehuis aandacht aan te geven. Bijvoorbeeld in de vorm van een regenboogtrottoir voor het nieuwe gemeentehuis. Een dergelijke oplossing is recent toegepast in de gemeente Heemskerk. De mogelijkheden worden momenteel bekeken.