Nog geen actie Alkmaar mogelijk tegen parkeeroverlast Jan de Heemstraat

Wat betreft de parkeeroverlast in en om de Jan de Heemstraat door forenzen heeft de verantwoordelijke wethouder Te Beest opheldering gegeven over actuele regelingen voor forenzen. Vanwege de bouwactiviteiten van de Noordwest Ziekenhuisgroep zijn er tijdelijk een flink aantal parkeerplaatsen verdwenen.

De parkeerdruk in de eerste straten na de Frits Conijntunnel was op doordeweekse dagen erg hoog, omdat dit de eerste gratis parkeerplaatsen zijn voor de medewerkers van het ziekenhuis. Noordwest en de gemeente hebben enkele maatregelen gedaan om de parkeerdruk af te laten nemen. Er is extra parkeerruimte gehuurd bij de drafbaan met deelfietsen, er is een blauwe zone ingevoerd op de Vliegerstraat voor de fysio en er zijn minder parkeerplaatsen verwijderd op terrein van het Noordwest ziekenhuis.

Het parkeerprobleem is nu weliswaar verkleind, maar de eerste 150 vakken na de tunnel zijn nog steeds te druk. De gemeente heeft echter aangegeven hieraan momenteel weinig te kunnen doen, omdat het gebied buiten het gestelde “uitbreidingskader” ligt. Voor de raadsvergadering van 15 december wordt daarom voorgesteld om het uitbreidingskader af te schaffen. Dan zijn experimenten om de parkeerdruk te beheersen weer mogelijk.