Nieuwe werkwijze gemeenteraad Heiloo in beeld [VIDEO]

De gemeente Heiloo heeft de nieuwe werkwijze gemeenteraad Heiloo in beeld gebracht. Hierbij wordt er op een open, voor iedereen toegankelijke manier vergaderd om zo inwoners van Heiloo eerder te betrekken bij besluitvorming.

Onder de noemer "Met de Raad van Heiloo" vinden op maandagavond alle vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeenteraad plaats. Deze zijn toegankelijk voor inwoners. Zij kunnen dan met raadsleden en andere betrokkenen in gesprek gaan. Wekelijks wisselen informatie verzamelen en besluitvorming elkaar af.