Negen basisscholen in Heiloo werken aan filmeducatie

In het schooljaar 2022-2023 hebben negen basisscholen in Heiloo op initiatief een projectleider van Cultuureducatie met Kwaliteit gezamenlijk gewerkt aan filmeducatie. In het programma Cultuureducatie met Kwaliteit werken scholen en culturele instellingen in het hele land samen om kunst en cultuur een vast onderdeel van het lesprogramma te maken.

De samenwerking was zowel inhoudelijk als praktisch: het plaatselijke theater verzorgde de filmvertoningen, Sunil Mokkenstorm, vakdocent uit de directe omgeving, gaf teamtrainingen en de lessen aan de leerlingen en de Jet Smit van Filmhub Noord-Holland ondersteunde met expertise. Het was een samenwerking waar de scholen verder op gaan bouwen.