Nadelig resultaat € 152.000 Werkorganisatie BUCH in eerste financiële voortgangsrapportage 2021

Uit de eerste voortgangsrapportage 2021 over de financiën van de Werkorganisatie BUCH blijkt een nadelig resultaat van € 152.000 voor 2021. Het financiële beeld voor de jaren 2022 en verder laat een beperkt tekort zien van € 137.000 in 2022, aflopend naar € 89.000 in 2025.

In verband met de mutaties op afval voor Uitgeest, Castricum en Heiloo per 1 januari 2021 en 1 januari 2022 is de verdeelsleutel van kosten aangepast. Voor Heiloo betekent dat een verhoging naar 21,40% voor 2021 en 21,57% voor 2022.

In het bedrijfsplan 2015 “Samen maar toch apart” was een taakstelling opgenomen voor de BUCH-werkorganisatie van circa € 5,3 miljoen, waarvan inmiddels voor ruim € 5,5 miljoen aan besparingen is gerealiseerd. Door nieuwe taken en autonome ontwikkelingen is de begroting van de BUCH-werkorganisatie echter wel gestegen van € 53 miljoen naar € 72 miljoen.