Motie van wantrouwen tegen college Heiloo verworpen

Een motie van wantrouwen van Gemeentebelangen tegen het college van Heiloo heeft het maandagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering niet gehaald. Na een hoofdelijke stemming is de motie verworpen met drie stemmen voor (allen van Gemeentebelangen Heiloo) en de overige elf tegen.

De lokale partij vindt dat het college niet heeft voldaan aan de actieve informatieplicht inzake het Bestemmingsplan Zandzoom en in de Kadernota 2022 geen woord is gewijd aan het risico dat het Bestemmingsplan Zandzoom niet vastgesteld zou worden.

Nu de Raad van State heeft aangegeven dat op meerdere punten sprake is van onzorgvuldig handelen wilde Gemeentebelangen Heiloo het vertrouwen in het college opzeggen.

Gemeentebelangen benadrukte naleving van regels rond stikstof als onderbouwing van de motie. Anderen zagen de aankomende verkiezingen als meer voor de hand liggende reden voor het indienen van de motie.