Meedenken over het veiligheidsbeleid in Heiloo

De gemeente Heiloo maakt op dit moment het integraal veiligheidsbeleid voor de komende vier jaar. Vandaag, dinsdag 19 september, is er een raadsinformatieavond en -markt.

Tijdens deze avond zijn er gesprekken met inwoners, ondernemers, de raad, het college de veiligheidspartners zoals de politie, de brandweer, GGZ en jongerenwerk over welke onderwerpen op het gebied van veiligheid volgens hun prioriteit zouden moeten krijgen.

Inwoners van Heiloo zijn welkom om mee te denken over de veiligheid in hun omgeving. De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van 19.30 tot 21.00 uur.