Maatregelen om verkeersveiligheid overstekende fietsers bij Vennewatersweg te verbeteren

Voordat de spoorwegonderdoorgang in de Vennewatersweg is opengesteld zijn drempels aangebracht om de snelheid van het autoverkeer te beperken ter hoogte van de oversteeklocaties bij de Westerweg en Hoogeweg.

Dit om de verkeersveiligheid voor overstekende fietsers te verbeteren. Naar aanleiding van klachten over de daardoor ontstane situatie zijn daarnaast extra borden geplaatst om de weggebruiker te attenderen op het feit dat fietsers daar kunnen oversteken. Ook is Goudappel gevraagd om de verkeerssituaties na de zomervakantie te analyseren en te beoordelen.

Er zal worden bekeken of er in de tijdelijke situatie, zolang de Vennewatersweg nog niet is heringericht, aanpassingen mogelijk zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren. De verwachting is dat in het vierde kwartaal terugkoppeling kan worden gegeven over deze analyse en beoordeling.