Leegstand in Noord-Hollandse winkelgebieden daalt in 2022

Uit de Monitor Detailhandel Noord-Holland 2022-2023 blijkt dat de leegstand in winkelgebieden in Noord-Holland in 2022 is afgenomen. Bovendien neemt de werkgelegenheid in de detailhandel toe. Dit rapport biedt voor het eerst ook inzicht in de energielabels van winkelpanden.

Meer dan 10.000 panden in Noord-Holland hebben een energieprestatiecertificaat, en 22% van de winkels met een energielabel heeft een label D tot en met G, wat betekent dat er ruimte is voor verduurzaming. Panden met een G-label zijn met name te vinden in Amsterdam, Haarlem en Alkmaar.

De Monitor Detailhandel Noord-Holland is een jaarlijkse analyse die inzicht biedt in de trends en ontwikkelingen binnen de detailhandel. Het rapport verschaft informatie over de daadwerkelijke ontwikkelingen in werkgelegenheid, winkeloppervlak, leegstand en de toekomstbestendigheid van winkelgebieden in de provincie.

Deze positieve ontwikkelingen wijzen op een veerkrachtige detailhandelssector in Noord-Holland.