Keuring kunstgrasveld Foresters Heiloo in eerste kwartaal van 2024

Naar aanleiding van opmerkingen over het kunstgrasveld van voetbalvereniging De Foresters uit Heiloo heeft de portefeuillehouder bekeken of er een extra keuring moet komen. Hierover heeft hij gesproken met het bestuur van De Foresters.

Het college heeft op 14 november een besluit genomen over keuring en vervangen van het kunstgrasveld van De Foresters. In het eerste kwartaal van 2024 zal er een keuring worden uitgevoerd. 

Het kunstgrasveld 1 zal vervangen worden wanneer uit de periodieke keuring blijkt dat het veld afgekeurd wordt, dus als het veld op dat moment niet meer voldoet aan de gebruiksnorm van de KNVB en NOC*NSF.

De gemeente gaat niet over tot vroegtijdige vervanging, ook niet met medefinanciering van voetbalvereniging De Foresters. Voor het hoofdveld zal dezelfde norm gehanteerd worden als de norm die de KNVB en NOC*NSF voor alle velden hanteert.