Kennemer Wonen verduurzaamt wagenpark met acht elektrische auto’s

Kennemer Wonen heeft een nieuwe stap gezet in de verduurzaming van haar bedrijfsvoering. Op woensdag 31 mei zijn acht volledig elektrische auto's afgeleverd, waarmee het eigen wagenpark van Kennemer Wonen nu volledig is verduurzaamd.

De medewerkers van Kennemer Wonen zijn regelmatig onderweg, bijvoorbeeld voor bezoeken aan bewoners, huurdersorganisaties en samenwerkingspartners, inspecties, verhuringen en projecten. De aanschaf van elektrische auto's was een wens om het vervoer verder te verduurzamen.

Door de hybride vorm van werken op kantoor en thuiswerken kunnen de auto's ook efficiënter worden ingezet als poolauto's. Hierdoor is het wagenpark teruggebracht van zestien benzineauto's naar acht elektrische auto's. De keuze voor elektrische auto's is in lijn met de CO2-reductiedoelstellingen van Kennemer Wonen.

Van Vliet Autogroep uit Woerden heeft de elektrische auto's geleverd en benadrukt het belang van CO2-reductie, zowel in woningen als mobiliteit. De herkenbare groene en rode accenten blijven behouden, zij het in een nieuw jasje.