Invoering Ja/Ja-sticker voor reclame en huis-aan-huisbladen in Heiloo vertraagd

De invoering van een Ja/Ja-sticker voor reclame en huis-aan-huisbladen in Heiloo laat nog even op zich wachten. Volgens de gemeente wordt er gestreefd naar een gedegen invoering. Dit houdt in dat er nog een aantal stappen doorlopen moeten worden toten met maart 2023.

Daarna kan er een externe specialist aan de slag om belanghebbenden mee te nemen bij het traject van invoering van de Ja/Ja-sticker. De inschatting is dat dit nog drie maanden gaat duren. Naar verwachting wordt de Ja/Ja-sticker in het derde kwartaal van dit jaar ingevoerd.