Heiloo ziet geen directe rol bij bestrijden onveilige situatie na brand

Op vragen van de fractie van Heiloo-2000 over een onveilige situatie na een brand aan de Schuine Hondsbosschelaan heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo aangegeven vanwege privacy van betrokkenen niet specifiek in te kunnen gaan op gedetailleerde vragen. Wel heeft zij aangeven hoe het contact verloopt met de omwonenden, hoe hulp en ondersteuning georganiseerd is binnen de gemeente en hoe wordt aangekeken tegen het veiligheidsvraagstuk.

De gemeente, de brandweer en de verzekeringsmaatschappij kijken samen naar de mogelijkheden om het brandveilig gebruik van de betreffende woning te verbeteren.

De bewoners hebben een curator ingeschakeld om de problematiek van de bewoner te bestrijden, maar daaraan wil de gemeente niet meewerken omdat iedere inwoner zelf de regie heeft over zijn of haar leven. Als een inwoner bewindvoering of mentorschap wil aanvragen, dan kan het sociaal team hierbij ondersteunen.