Heiloo zet huidige subsidieregeling energiebesparing bestaande woningbouw voort in 2023

Nadat de raad van Heiloo het college heeft opgedragen het plafond voor de ‘Subsidieregeling energiebesparing bestaande woningbouw Heiloo’ te verhogen tot € 500.000 en inwoners duidelijkheid te verschaffen over deze subsidieregeling, heeft het college aangegeven dat de huidige subsidieregeling zal worden voortgezet in 2023.

Het subsidieplafond zal worden verhoogd tot € 495.000. Het budget voor het verhogen van het subsidieplafond is reeds beschikbaar vanuit het huidige budget Energietransitie 2022.

De subsidieregeling is naar verwachting in januari 2023 weer actief.

Zodra de regeling actief is zal dit bekend worden gemaakt via de lokale (sociale) media, de gemeentelijke website en de subsidiecheck van het Energieloket van de gemeente DuurzaamBouwloket.