Heiloo wil Protocol veilig werken politiek ambtsdragers vaststellen

Met het vaststellen van het Protocol veilig werken wil de gemeente Heiloo uitspreken dat agressie en geweld, in welke vorm dan ook, tegen raadsleden, commissieleden en leden van het college van burgemeester en wethouders onacceptabel is en niet wordt getolereerd. Het protocol omschrijft de gemeente omgaat met agressie en geweld tegen politiek ambtsdragers.

Het protocol geeft ook aan waar politiek ambtsdragers terecht kunnen als ze bedreigd worden of anderszins te maken krijgen met agressie en geweld en wat de vervolgacties zijn. Daarnaast wordt een sterk signaal afgegeven aan de samenleving dat agressie en geweld, in welke vorm dan ook, tegen een politiek ambtsdrager niet wordt getolereerd.