Heiloo wil uit Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer stappen

De gemeente Heiloo is deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM), maar heeft geen grondposities in het RAUM. Heiloo bevindt zich namelijk buiten het grensgebied van het RAUM. Een gevolg daarvan is dat er minder betrokkenheid gevoeld wordt bij de bestuurlijke keuzes die gemaakt moeten worden.

In een commissievergadering hebben commissieleden gevraagd om te kijken naar het beëindigen van deelname en de commissie adviseert de gemeenteraad op 18 december te besluiten per 1 januari 2026 uit de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer te treden. Vooruitlopend op de uittreding zal er vanaf 1 januari 2024 niet meer actief deelgenomen worden aan vergaderingen en bestuurlijke besluitvorming.