Heiloo akkoord met aanpak nafase coronapandemie Veiligheidsregio

Heiloo akkoord met aanpak nafase coronapandemie Veiligheidsregio

Het college van Heiloo heeft kennis genomen van de brief van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord over de nafase van de coronapandemie.

Voor de drie hoofdthema’s Veiligheid, Sociaal en Economie worden verschillende scenario’s uitgewerkt en de BUCH-werkorganisatie wordt verzocht om hetzelfde te doen voor het thema Interne organisatie.

Er zal worden onderzocht op welke manier de corona nafase effect heeft op het dorp en welke rol de gemeente hierin speelt.

Daarbij is de manier waarop werkzaamheden in het kader van de coronapandemie onderdeel gaan uitmaken van het reguliere werkpakket en de invloed hiervan op de producten die voortvloeien uit de financiële cyclus van de gemeenten van belang.