Haalbaarheid project voor tiny houses in Schoorl onzeker

De gemeente Bergen heeft van de gemeenteraad opdracht gekregen een samenwerkingsverband te verkennen met de provincie en de wooncoöperatie Tiny Houses Schoorl om het Tiny Houses project in Schoorl te realiseren. Er is een voorstel gedaan om de grond aan de Oudendijk te gebruiken voor dit project.

Door de veranderende marktomstandigheden, zoals stijgende bouwkosten en stijgende rente, is het project echter onder druk komen te staan en is de haalbaarheid onzeker. De wooncoöperatie gaat in samenspraak met de architect en bouwkostendeskundigen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de bouwkosten terug te brengen.

Op dit moment zijn de stichtingskosten dermate hoog dat dit leidt tot een moeilijk rendabel project. Indien aan alle voorwaarden kan worden voldaan, zullen er 11 in plaats van 7 tiny houses gerealiseerd worden.