Grondprijzen Alkmaar in lijn met doelstellingen maatschappelijke behoeften

Alkmaar heeft op 29 maart de nota grondprijzen 2022-2023 vastgesteld en heeft deze naar de raad gestuurd. De grondprijzen gelden als richting voor de uitgifte van bouwgrond. Bij de bepaling van de grondprijs wordt in principe zoveel mogelijk met marktconforme grondprijzen gerekend.

Bespreking in de commissie Ruimte heeft als doel de nota grondprijzen in lijn te brengen met de Alkmaarse doelstellingen om maatschappelijke behoeften centraal te stellen bij te ontwikkelen gebied.

Omdat er bijvoorbeeld een toenemende vraag is naar projecten waarbij inwoners zelf regie nemen of waarbij een grote sociale component deel uitmaakt van een project is de vraag hoe daar in de waardebepaling rekening mee gehouden kan worden, anders dan bij verkoop aan de reguliere vrije- en commerciƫle sector.

Ook dient bekeken te worden of er andere mogelijkheden zijn om met aanscherping of wijziging van de notagrondprijzen samen het doel van een mooi, leefbaar, sociaal, groen en duurzaam Alkmaar dichterbij te brengen.