Grafiektentoonstelling Ontmoeten bij Kunstuitleen Alkmaar [VIDEO]

Bij Kunstuitleen Alkmaar is de grafiektentoonstelling Ontmoeten te zien. Stichting Grafein organiseert elke drie jaar een landelijke grafiekmanifestatie en dit jaar is het thema Ontmoeten. In de kunstuitleen is werk te zien van Jacomijn den Engelsen, Veronique Driedonks,

Ondine de Kroon en Angelique van Wesemael. Jacomijn den Engelsen maakt houtsneden. Haar werken bouwt ze op door te drukken met losse drukvormen die gegutst en uitgezaagd zijn. De ontmoeting in het werk van Veronique Driedonks is te vinden in de combinatie van, en interactie tussen, de bekende grafische technieken en alternatieve, nog niet bekende toepassingen, zoals het 3D vouwen en weven van papier en stof. Belangrijke thema’s in haar werk zijn de ritmes en patronen in de natuur, het landschap en het water.

Voor Ondine de Kroon is kunst is een manier om contact te leggen met de wereld om zich heen. Angelique van Wesemael maakt overwegend linoleumsnedes en heeft een voorkeur voor het werken in zwart-wit. Dieren hebben vaak een bijzondere betekenis in haar werk.