GGD vraagt € 73.691 van Heiloo voor hogere loonkostenstijging dan begroot

Vanwege de nieuwe CAO samenwerkende gemeentelijke organisaties 2023 verwacht de GGD Hollands Noorden een hogere loonkostenstijging dan begroot. In verband hiermee heeft het algemeen bestuur besloten om een voorstel voor een incidentele verhoging van deelnemersbijdrage 2023 voor zienswijzen voor te leggen aan de gemeenteraden.

De verhoging van de loonkosten bedraagt 8,1%, terwijl er 2,3% begroot was. In totaal komt de kostenstijging voor de GGD uit een bedrag van € 2.021.924. Voor Heiloo betekent het voorstel een eenmalige verhoging van de deelnemersbijdrage met € 73.691.