Gezamenlijk concert muziekverenigingen Heiloo via coronaherstelfonds

Gezamenlijk concert muziekverenigingen Heiloo via coronaherstelfonds

Wat betreft het coronaherstelfonds is er een goede samenwerking tussen de muziekverenigingen tot stand gekomen. Er wordt een gezamenlijk concert.

In het Cultuurplatform zijn ook stappen gezet. Er zijn gesprekken geweest met de theaters en podia om de programmering op elkaar af te stemmen en van elkaars locatie gebruik te maken.

Ondertussen heeft de Sportraad een informatieavond georganiseerd over de regelingen die er nu bestaan om compensatie te krijgen.