Gewijzigd uitwerkingsplan Groeneweg 2a vanwege railverkeerslawaai

Er is een collegevoorstel voor een gewijzigde vaststelling van het uitwerkingsplan voor de Groeneweg 2a in Zuiderloo in Heiloo. Eén van de aanpassingen betreft het vaststellen van een hogere grenswaarde van 66 db Lden als gevolg van railverkeerslawaai. Deze past bij het het conceptbesluit voor de vaststelling van een hogere grenswaarden geluid.

De gewijzigde vaststelling van het uitwerkingsplan en de vaststelling van de hogere grenswaarde geluid wordt nu gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegd voor beroep. De gewijzigde vaststelling van het uitwerkingsplan en de vaststelling van de hogere grenswaarde geluid is ook naar de raadscommissie gestuurd.