Gemeente doet onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid in Alkmaar

De gemeente Alkmaar start een onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid onder 6000 inwoners.

De vragenlijst richt zich op criminaliteit, buurtproblemen en het optreden van politie en handhavers. Deelnemers kunnen de vragen online of schriftelijk invullen.

De gemeente gebruikt de resultaten om op wijkniveau speerpunten en acties te formuleren om de veiligheid en veiligheidsbeleving te verbeteren.

Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door I&O Research.

Burgemeester Anja Schouten benadrukt het belang van het onderzoek voor gerichte acties om de veiligheid in Alkmaar te verbeteren.