Geld in Heiloo voor Leerbaarheidstoets Inburgering

Het college van Heiloo gaat geld voor de leerbaarheidstoets, die de gemeente via het gemeentefonds heeft ontvangen, gedeeltelijk beschikbaar stellen voor de uitvoering van de leerbaarheidstoets. Dit zal dit jaar nog uitgevoerd worden door WNK Personeelsdiensten en volgend jaar door Zaffier.

De leerbaarheidstoets is onderdeel van een intake die de inburgeringsplichtige moet doen. Aan de hand hiervan stelt de gemeente een Persoonlijk Plan inburgering en Participatie op.