Geen verband aanbod rijksgebouwen met huisvesting statushouders in Alkmaar

Naar aanleiding van berichten over twee rijksgebouwen, Kennemerstraatweg 21 en Schutterswei, die de gemeente Alkmaar aangeboden zouden zijn in 2015 door het Rijksvastgoedbedrijf, heeft de gemeente aangegeven dat er geen verband bestaat tussen dit aanbod met de huisvesting van statushouders.

In 2015 heeft het Rijksvastgoedbedrijf de gemeente een lijst panden voorgelegd, waaronder Kennemerstraatweg 21, waarin men aangaf de panden te willen afstoten. Het Rijksvastgoedbedrijf vroeg voor deze panden advies over welke mogelijke bestemmingswijzigingen kansrijk zouden kunnen zijn. Daarbij is geen relatie gelegd met opvang van statushouders.

Wat betreft de Schutterswei werd er met het Rijksvastgoedbedrijf al in 2014 onderhandeld over de terug levering aan de gemeente. Dit heeft begin 2015 geleid tot bestuurlijke besluitvorming. Ook in relatie tot de Schutterswei is er door het RVB nooit over gesproken dat het pand gebruikt zou kunnen worden voor de opvang van statushouders.