Geen onderzoek naar duurzame bouw in Heiloo

Eind vorig jaar heeft de raad van Heiloo een motie aangenomen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in plaats van traditionele bouw op duurzame wijze betaalbare sociale koopwoningen te realiseren.

Dit zou kunnen door andere bouwtechnieken, zoals prefab- en houtskeletbouw.

Het college ziet dat door het belang om emissieloos te bouwen de prijsstijgingen van bouwmaterialen en de schaarste aan personeel bouwbedrijven zoeken naar andere bouwmethoden die sneller zijn, minder dure of minder niet herbruikbare grondstoffen vergen en minder arbeidsintensief zijn.

Een onderzoek van de gemeente lijkt daar volgens het college echter niets aan te kunnen toevoegen en is ook niet nodig.

De economische omstandigheden en de toenemende aandacht voor duurzaamheid, natuurinclusief en emissieloos te bouwen, dwingen bouwers al om andere minder traditionele bouwmethoden toe te passen. Daar waar er sprake is van ontwikkelingen door de corporatie wil Heiloo daar afspraken over maken.

De andere partijen zullen daar nadrukkelijk toe gestimuleerd worden en aansluiten bij hun eigen ambities opdat punt.