Extra cameratoezicht vanwege overlast van jongeren op De Laat

Om overlast van jongeren op de Laat, ter hoogte van de Brillesteeg en Krebbesteeg. aan te pakken worden er tijdelijk twee extra toezichtcamera’s geplaatst. Al geruime tijd ervaren de bewoners en ondernemers daar overlast. De camera's blijven minimaal drie maanden staan.

Ondanks een goed contact van het gebiedsteam centrum met bewoners, ondernemers en jongeren hebben inzet van jongerenwerk, contact met jongeren en hun ouders en verzorgers en inzet van handhaving en politie onvoldoende effect gehad.