Evaluatie BUCH klachtbehandeling

Er is in 2021 in BUCH-verband een verzoek gedaan om een toelichting te geven op de BUCH klachtbehandeling. Binnen de Werkorganisatie BUCH wordt momenteel gewerkt volgens zes klachtenregelingen, één voor de Werkorganisatie BUCH, vier voor iedere  individuele gemeente, één voor de jeugd en één voor aanbestedingen. In 2020 zijn er door de klachtencoördinator 339 klachten behandeld en daarvan waren er 210 gegrond. 204 daarvan werden informeel opgelost.

Bij onvrede over de klachtafhandeling kan er een beroep gedaan worden op onafhankelijk onderzoek door een ombudsvoorziening, in het geval van de BUCH-gemeenten de Nationale Ombudsman. In 2020 kwamen er 26 klachten bij de ombudsman terecht waarvan er 22 naar de gemeenten doorverwezen zijn. Vier klachten zijn behandeld door de ombudsman, waarvan er drie alsnog opgelost zijn door de gemeenten en er één tot een formeel onderzoek heeft geleid.

De vraag of een lokale ombudsman meerwaarde zou hebben boven een klachtencoördinator, zoals die nu aanwezig is, is nog onbeantwoord gebleven. Overigens heeft geen van de omliggende of samenwerkende gemeenten een gemeentelijke ombudsman. Eerder hebben de vier BUCH-gemeenten al aangegeven het voldoende te achten dat de gemeenten zijn aangesloten bij de Nationale ombudsman als tweedelijns klachtinstantie.