Europese School door vertraging pas in de zomer van 2028 naar nieuwe gebouw in Alkmaar

In december 2021 is een definitief besluit genomen om de Europese School te vestigen in Alkmaar. Begin november dit jaar is dit besluit bevestigd met een brief van Minister Wiersma. De geplande locatie van de Europese School is het nu nog vrij liggende terrein op de hoek van de Zeswielen, tussen de Hertog Aalbrechtweg en de Hoornse Vaart bij station Alkmaar Noord direct tegenover het Van der Meijcollege.

Na een paar maanden vertraging vanwege personeelswisselingen bij het Ministerie hebben eind mei de eerste gesprekken plaatsgevonden met de nieuwe contactpersoon van OCW. De projectgroep Europese School, bestaande uit het Ministerie OCW, RVB, Europese School en de gemeente Alkmaar, heeft nu een nieuwe planning gemaakt waarin het proces en alle procedures zijn opgenomen.

Uit deze planning blijkt dat de school in de zomer van 2028 kan verhuizen naar het nieuwe gebouw. Het Ministerie heeft bevestigd dat hiermee de eerder gestelde voorwaarden vervallen. De omgevingsvergunning zal volgens planning in 2026 worden ingediend. De ouders, leerlingen en personeel zijn geïnformeerd over de vertraging door de leiding van de Europese School.