Enquête over participatie in Heiloo ook online

Op dit moment staat er een enquête van de gemeente over participatie online. Deze vragenlijst kan worden ingevuld tot 24 oktober.
Vorige week was er ook een Raadsinformatiemarkt over dit onderwerp. Raadsleden, inwoners en ambtenaren wisselden toen van gedachten over dit onderwerp.

Bij participatie gaat het erom hoe inwoners van Heiloo u het liefst betrokken worden bij plannen van de gemeente. De resultaten van de enquête worden verwerkt in het nieuwe Participatiebeleid en de participatieverordening.