Effecten CO2-Prestatieladder Alkmaar zichtbaar: uitstoot met 7% verminderd

Wat is de CO2-Prestatieladder en hoe draagt het bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Alkmaar?

De CO2-Prestatieladder is een meetinstrument dat inzicht geeft in alle energiestromen van een organisatie en het energieverbruik omrekent naar CO2-uitstoot.

De gemeente Alkmaar maakt sinds 2018 gebruik van de CO2-Prestatieladder om de uitstoot van CO2 van de gemeentelijke organisatie en projecten te meten en te verminderen.

Het doel is om in 2024 ten opzichte van 2018 uiteindelijk 30% minder CO2 uit te stoten. De CO2-Prestatieladder bestaat uit vijf niveaus.

De gemeente Alkmaar behaalde op 21 januari 2021 het certificaat niveau 3. Op dit niveau werkt een organisatie aan de uitstoot van de eigen organisatie en projecten.

Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook gewerkt aan het verminderen van de uitstoot in de keten en sector.

Inmiddels hebben ongeveer 1350 organisaties een certificaat op de CO2-Prestatieladder.