Donderdag lancering Jongerenraad Heiloo

Donderdag 14 oktober wordt tijdens de raadsinformatieavond in Heiloo de Jongerenraad gelanceerd.

Tijdens de bijeenkomst worden de leden van de jongerenraad voorgesteld en vindt de aanbieding van het plan van aanpak aan de gemeenteraad plaats.

Daarna volgt de ondertekening van de ambitieverklaring door de voorzitter van de jongerenraad en de burgemeester en een paneldiscussie over zes stellingen tussen de fractievertegenwoordigers en de leden van de jongerenraad.

De stellingen zijn dat Heiloo een saai dorp is en levendiger moet worden, gratis sportmogelijkheden voor jongeren, voorkomen van eenzaamheid onder jongeren, meer starterswoningen voor jongeren, minimum jeugdloon moet gelijk worden met het minimumloon en het gebrek aan plek voor jongeren in het Loo.

De bijeenkomst zal te volgen zijn via een livestream op de website van de gemeente en op BE@TTV.