Dierportretten Laura Blömer te zien in Kruithuisje [VIDEO]

Laura Blömer probeert in haar werk de essentie van haar onderwerpen weer te geven. Door observerend te werk te gaan wil ze haar respect voor de eigenheid en schoonheid van haar onderwerpen tonen. De natuur is daarbij vaak een inspiratie.

Dieren nemen een aparte plaats in binnen haar werk, in haar verleden als dierenarts en nu als beeldend kunstenaar. De relatie ten opzichte van dieren houdt haar bezig. In het bijzonder de tegenstrijdigheid tussen enerzijds het grootschalige gebruik van dieren en anderzijds het vermenselijken en romantiseren van dieren, ook in hoe wij dieren weergeven.

Door te proberen het dier op zichzelf te zien, wil ze de eigenheid van het dier respecteren en in beeld brengen. Schilderen is voor haar bovenal een zoektocht; naar beelden en compositie, vorm, kleur en toets. Zij werkt op dit moment voornamelijk in olieverf en linosnede. Een expositie van haar werk is tot en met 31 juli te zien bij Het Kruithuisje in Alkmaar.