Definitief saneringsplan geluidsschermen spoor Heiloo ingediend

Dat er geluidsschermen langs het spoor moesten komen stond vast, maar dat een deel daarvan kan worden ingevuld met mini-geluidsschermen is nu een feit.

Op het conceptsaneringsplan zijn drie zienswijzen ingediend. Het college besloot op 13 juli dat de zienswijzen geen aanleiding vormen om het saneringsplan aan te passen. Het concept saneringsplan wordt daarmee als definitief saneringsplan ingediend bij het ministerie.

Op 5 juli stelde de gemeenteraad hiervoor een investeringsbedrag van € 435.000 beschikbaar. Daarop hebben burgemeester en wethouders besloten op 13 juli om het definitieve saneringsplan geluidsschermen in te dienen bij het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Met dit plan vraagt de gemeente de uitvoeringssubsidie aan voor het aanbrengen van geluidschermen en raildempers op verschillende locaties langs het spoor in Heiloo.

De hoge geluidsschermen worden volledig betaald met rijkssubsidie. De mini-schermen brengen extra kosten met zich mee voor aanleg, beheer en onderhoud. Op 5 juli besloot de gemeenteraad om de geraamde eigen bijdrage van € 435.000 beschikbaar te stellen.