Definitief ontwerp aanpak verkeersoverlast Zevenhuizerlaan in Heiloo in oktober

Naar aanleiding van de toezegging te kijken naar een tijdelijke oplossing voor de oversteek Zuiderloo-Breedelaan is er in overleg met bewoners van de Zevenhuizerlaan een tijdelijke oplossing besproken. Daarbij is toen geconcludeerd dat voorgestelde tijdelijke maatregelen niet voldoende effectief waren.

Voor wat betreft de kruising is er een onafhankelijk advies opgesteld door verkeersdeskundig adviesbureau Sweco. Het advies is om het zicht te verbeteren voor de fietsers afkomstig uit de Haagbeuk richting Breedelaan door groen weg te halen, maar om de huidige voorrangssituatie in stand te laten waarbij de fietser voorrang moet verlenen aan het overige verkeer.

Dit is besproken met bewoners en het Verkeerspanel en in het uiteindelijke definitieve ontwerp moet hierover duidelijkheid komen. Het definitieve ontwerp wordt in oktober met de bewoners gedeeld.