Conceptvoorstel vergroening De Lus en Ambachtsweg

Het college heeft een bedrag van € 25.000 gereserveerd ten behoeve van het in 2023 realiseren van de vergroening van De Lus en Ambachtsweg en het is de bedoeling dit ook daadwerkelijk in 2023 te realiseren.

Er is nu een conceptvoorstel voor de inrichting en een beplantingsplan. Deze ligt nu voor een reactie bij de buurtvertegenwoordiger. Bij overeenstemming kan verder worden gegaan worden met de uiteindelijke realisatie.