Cadeaubon voor mantelzorgers in Heiloo

Cadeaubon voor mantelzorgers in Heiloo

Iedere inwoner van Heiloo die langdurige zorg of ondersteuning krijgt van een mantelzorger, kan het hele kalenderjaar door eenmaal een waardering voor een mantelzorger aanvragen.

Met al hun belangeloze inzet zorgen de mantelzorgers ervoor dat mensen (langer) in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.

Ze zijn onmisbaar in de samenleving. Daarom kunnen zij van de gemeente een blijk van waardering krijgen in de vorm van een cadeaubon.

Er worden wel voorwaarden gesteld voor deze aanmelding. Alle voorwaarden en het digitaal aanmeldformulier zijn te vinden op de webpagina Mantelzorg. Een digitale aanvraag kan alleen via DigiD van de zorgvrager.

Ook kinderen die veel ondersteuning bieden omdat een gezinslid langdurig zorg nodig heeft, zijn mantelzorgers. Zij doen bijvoorbeeld allerlei extra klusjes zoals regelmatig boodschappen, koken of op broertjes en zusjes passen. Jonge mantelzorgers hebben ook recht op mantelzorgwaardering.

De gemeente toetst eerst de aanvraag en als de aanvraag terecht is, dan ontvangt de mantelzorger binnen drie maanden na beoordeling een cadeaubon van € 100.