Burgemeesters in regio houden zich aan landelijke regelgeving en zullen zo nodig handhaven

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet en daaropvolgende berichten in de media, hebben de burgemeesters van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een gezamenlijke reactie gegeven op de situatie.

Zij hebben zich de afgelopen dagen sterk gemaakt voor meer mogelijkheden en vooral voor het bieden van perspectief aan inwoners en ondernemers. Zij hadden gehoopt op meer en zijn dan ook teleurgesteld. Er wordt vooral uitgekeken naar een snelle heroverweging door het kabinet, zodat horeca en cultuur ook mogelijkheden krijgen om veilig open te gaan.

De burgemeesters in de veiligheidsregio staan in goed contact met de middenstand en horeca. Zij gaan ervan uit dat, ondanks andere berichten, iedereen zich zo veel mogelijk aan de regels houdt. Het naleven van coronamaatregelen blijft belangrijk. De burgemeesters hebben aangegeven dat zij de landelijke regelgeving naleven, volgen en zo nodig handhaven.