Brief Heiloo aan BUCH-bestuur over omgevingswet

Brief Heiloo aan BUCH-bestuur over omgevingswet

Het college van Heiloo heeft een brief aan het BUCH-bestuur gestuurd naar aanleiding van een raadsmotie over de omgevingswet.

Het BUCH-bestuur wordt daarin opgedragen zich samen met de Gemeenschappelijke Regelingen en Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, de GGD Hollands Noorden en de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in te spannen om zaken inzichtelijk te maken.

Het gaat er daarbij om hoe de middelen en taken met de komst van de omgevingswet over de gemeente en de drie Gemeenschappelijke Regelingen samen worden verdeeld.

Dit moet tegelijkertijd met de aanbieding van de begrotingen 2022 van de Gemeenschappelijke Regelingen gebeuren.

De gemeenteraad kan daardoor een betere afweging maken over de beloofde budgetneutraliteit van deze operatie.

De tekst van de betreffende motie wordt ook naar de andere drie BUCH-raden gestuurd.