Bouwplan voor acht woningen aan Westerweg 279

Huizon Vastgoed heeft een bouwplan ingediend voor de sloop van het pand aan de Westerweg 279 en de bouw van acht woningen. In het pand zat tot een paar jaar geleden een winkel voor ruitersportbenodigdheden en daarna het kleine tuincentrum ‘De Binnentuin’. Sinds het vertrek van De Binnentuin staat het winkelpand leeg. Het bouwplan gaat uit van acht gelijkvloerse appartementen, bergingen en parkeerplaatsen.

Het gewenste woningbouwprogramma op een inbreilocatie is in overeenstemming met de ambities zoals die zijn opgenomen in het Coalitiedocument en de Structuurvisie, Detailhandelsvisie en Woonvisie. Daarnaast is het perceel opgenomen als één van de inbreilocaties binnen Heiloo.