Bouwplan aanpassing voormalige bakkerij tot woning aan Kennemerstraatweg

Er is een plan om een woning met bakkerij te veranderen in twee woningen. Het gaat om de voormalige bakkerij aan de Kennemerstraatweg 506.

Het plan voldoet niet aan bestemmingsplan, maar de gemeente werkt mee aan buitenplanse afwijking. De bestaande bakkerij krijgt als geheel een woonfunctie, waarbij zowel voor- als achterhuis een wijziging ondergaan.

De hoofdvorm met geknikte kap wordt aangepast waarmee een heldere vorm met zadeldak ontstaat. Het voorhuis wordt met steenstrips bekleed, het achterhuis wordt in hout uitgevoerd. Het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand en de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit is akkoord.