Bijeenkomsten opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Egmond

Sinds oktober vangt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 30 alleenstaande minderjarige vreemdelingen op bij groepsaccommodatie Broekakkers in Egmond-Binnen. De groep meiden wordt begeleid door een vast team van ervaren medewerkers van het COA. De groep is inmiddels gesetteld en wil graag kennismaken met de omgeving.

Om op een informele manier kennis te maken met het team en de vreemdelingen die hier tijdelijk verblijven, nodigt het COA buurtbewoners uit op zaterdagmiddag 25 november van 14.00 tot 16.00 uur voor een kennismaking bij groepsaccommodatie Broekakkers aan de Noordvelderweg 5 in Egmond-Binnen.

Daarnaast houdt de gemeente Bergen een tweede informatiebijeenkomst over de opvang op 4 december van 19.00 tot 20.00 uur in Dorpshuis De Schulp aan de Visweg 45 in Egmond-Binnen. Tijdens deze avond kunnen buurtbewoners hun vragen, zorgen of aandachtspunten bespreken met burgemeester Lars Voskuil, medewerkers van het COA en de wijkagent.