Bestuursopdracht Bovenregionaal Plan specialistische jeugdhulp vastgesteld

Bestuursopdracht Bovenregionaal Plan specialistische jeugdhulp vastgesteld

Heiloo heeft de tien leidende principes die richting geven aan de uitwerking van de bovenregionale bestuursopdracht vastgesteld.

Deze is gericht op aanbod op Noord-Hollands niveau van JeugdzorgPlus.

In het derde kwartaal van 2021 moet er een actieplan uitgewerkt zijn van bovenregionaal aanbod van niet-gesloten jeugdhulp.

De kosten van de voorgestelde programmastructuur voor de uitvoering van de bestuursopdracht en bedragen € 138.500 en worden bekostigd vanuit het Bovenregionale Expertise Netwerk Noord-Holland.