Alleen faciliterende rol gemeente bij realiseren Solar Carports in Heiloo

Naar aanleiding van een verzoek van de raad om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van het realiseren van Solar Carports in de gemeente Heiloo heeft het college aangegeven dat de motie weliswaar uitvoerbaar is. maar dat de gemeente alleen een faciliterende rol kan vervullen. De gevraagde acties behoren namelijk tot het domein van een initiatiefnemer en het ontbreekt de gemeente aan expertise en begrote middelen om deze rol goed te kunnen te vervullen.

Er zijn volgens het college bovendien voldoende partijen die de ontwikkeling van Solar Carports op zich kunnen nemen. De gemeente s wel bereid om op basis van de beschikbare informatie in de tool ‘Park te Sun’ terug te komen met een aantal mogelijk geschikte parkeerterreinen.

De provincie Noord-Holland heeft via haar eigen communicatiemiddelen uitgebreid en herhaald kenbaar gemaakt dat er financiële middelen zijn om dergelijke ontwikkelingen te stimuleren. Heiloo zal deze boodschap via de eigen communicatiemiddelen aan een breder publiek overbrengen.