Alkmaar vraagt recreatieschap Geestmerambacht niet-duurzame evenementen niet te programmeren

Het college van Alkmaar heeft bij het Dagelijks Bestuur van het recreatieschap Geestmerambacht het signaal afgegeven om niet-duurzame evenementen niet te programmeren. Hierbij is overigens nadrukkelijk niet toegezegd dat dit in de toekomstige programmering ook niet zal gebeuren.

Daarnaast zal bij het Dagelijks Bestuur benoemd worden dat het verzoek is gekomen om de pluktuin van Geesje opnieuw de gunning te verlenen, gezien hun inzet de afgelopen drie jaar. Daarmee krijgen zij meer zekerheid en kunnen zij verder met hun onderneming.