Alkmaar binnen zoekgebied voor nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbinding

De problematiek op het stroomnet in Noord-Holland Noord is groot. Het Rijk heeft in samenwerking met TenneT en de provincie Noord-Holland onderzocht wat nodig is om het stroomnet toekomstbestendig te maken, gezien de grote toename van de vraag naar elektriciteit en de toename van opwekking van elektriciteit uit wind en zon.

Hieruit is naar voren gekomen dat de realisatie een nieuw, bovengrondse hoogspanningsverbinding van 380 kV noodzakelijk is. Het is nog niet bekend hoe de nieuwe hoogspanningsverbinding gaat lopen. Vast staat wel dat het beginpunt komt te liggen tussen Beverwijk en Diemen en dat het eindpunt komt te liggen in Middenmeer.

In 2025 wordt bekend of er één of twee tracés tussen begin- en eindpunt worden gerealiseerd. In de jaren daarna wordt bekend hoe het tracé, dan wel de tracés, gaan lopen. De gemeente Alkmaar valt onder het zoekgebied waarbinnen deze zouden kunnen worden gerealiseerd.