Alkmaar afwijzend over eenmalige verhoging deelnemersbijdrage GGD vanwege forse loonkostenstijging

Vanwege de nieuwe CAO 2023 verwacht de GGD Hollands Noorden een fors hogere loonkostenstijging dan begroot. In plaats van 2,3% bedraagt deze 8,1%, hetgeen neerkomt op een stijging van € 2.021.924. Daarom heeft het algemeen bestuur van de GGD op 27 september besloten om een voorstel voor een incidentele verhoging van deelnemersbijdrage 2023 voor te leggen aan de gemeenteraden.

Voor Alkmaar betekent het voorstel een eenmalige verhoging van de deelnemersbijdrage met € 334.347. Voor Heiloo gaat het om een eenmalige verhoging van de deelnemersbijdrage met € 73.691. Het college va de gemeente Alkmaar is van plan een negatieve zienswijze af te geven omdat de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen niet  voorziet in een aanpassing van de indexering in het lopende jaar.

Hierdoor ontstaat er een negatief jaarresultaat 2023 voor de GGD en een nacalculatie. Dit betekent dat de gemeenten achteraf bij de vaststelling van de Jaarrekening 2023 geconfronteerd worden met deze aanzienlijke kostenstijging over 2023 bij GGD HN.